| |

Bbeabridge

Svenska – English – Castellano

:Be betyder att vara, att vara glad, frisk är en mänsklig rättighet. Låt ingen ta ifrån dig det! Be betyder även att vara, även det är en rättighet. Vem bestämde att saker skulle ägas, manipuleras och styras. Du har rätt att vara. Bbeabridge ser det som vår sak att säkra Ungas rätt i dessa frågor samt att Beabridge, inspirera andra och alla som vill att passa på att vara en bro till din nästa. Tryck HÄR för att komma till hemsidan

Vår blogg tryck HÄR

Bbeabridge use tools as Culture and Event among others.

Le fast du inte vill, därför att det gör att din medmänniska kan få förtroende och känna sig lugn och accepterad för att vara den hen är. Ofta behövs det så lite för att alla ska få plats.

Vi välkomnar dig som är ny i vår gemenskap att titta igenom vår portfolio, vi använder kultur, musik och rollmodeller för att skapa en bättre Värld. Du är välkommen att komma med. Vänligen Styrelse och medlemmar i Bbeabridge

English

…: B means to be, to be happy, healthy is a human right. Don’t let anyone take that away from you! Apart from that the second B also means to be somewhere. Who decided that things should be owned, manipulated and controlled. You have the right to be, you where born to be. Bbeabridge sees it as our business to secure Young people’s rights in these matters and that Beabridge, inspire others and everyone who wants to take the opportunity to be a bridge to our fellow human beings.

PRESS HERE TO SEE THE WEBB IN ENGLISH

Smile even if you don’t want to, because it allows your fellow man to gain trust and feel calm and accepted for being who he or she is. Often, so little is needed for everyone to have a comfort by being accepted..

We welcome you who are new to our community to look through our portfolio, press HERE we use culture, music and role models to create a better World. You are welcome to come along.

Kindly Boardmembers and members in BbeabridgeYouth is the gift of nature, but age is a work of art. …
Education is the best friend. …
Good habits formed at youth make all the difference. …
The youth is the hope of our future. …
The power of youth is the common wealth for the entire world. …
Youth is wasted on the young.

CASTELLANO: Haz click AQUI para ver el webb

…: Be significa ser, ser feliz, saludable es un derecho humano. ¡Que nadie te quite eso! Be también significa ser, eso también es un derecho. Quien decidió que las cosas debían ser poseídas, manipuladas y controladas. Tienes derecho a ser. Bbeabridge considera que es nuestro negocio asegurar los derechos de los jóvenes en estos asuntos y que Beabridge inspire a otros y a todos los que quieran aprovechar la oportunidad de ser un puente para su prójimo.
Sonríe aunque no quieras, porque permite que tu prójimo gane confianza y se sienta tranquilo y aceptado por ser quien es. A menudo, se necesita muy poco para que todos tengan un lugar.
Le damos la bienvenida a los que son nuevos en nuestra comunidad para que revisen nuestro portafolio, utilizamos la cultura, la música y los modelos a seguir para crear un mundo mejor. Eres bienvenido a venir. Estimados miembros de la Junta y miembros de Bbeabridge

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *