|

Centro Español de Estocolmo

Vårt Mål är att stödja och stötta dig som är intresserade av Spanien, Spanska, Kultur, Entreprenörskap. Sverige, Svenska, bygga broar och Ena oss då vi är starka tillsammans!

Vi är en obunden ideell organisation som inte är knuten till politik eller religion, dock håller vi på mänskliga rättigheter. Vi har funnits sedan 1960 och verkat inom tre områden, kultur, integration och social hjälp, stöd samt språkstöd. Se vår hemsida tryck HÄR

Kom och besök oss i vår lokal på lördagar.

Nuestro Objetivo es apoyar y apoyar a los que estén interesados ​​en España, Español, Cultura, Emprendimiento. ¡Suecia, suecos, construyan puentes y únirnos ya que somos fuertes juntos!

Somos una organización independiente sin fines de lucro que no está ligada a la política o la religión, sin embargo, defendemos los derechos humanos. Existimos desde 1960 y operamos en tres áreas, cultura, integración y asistencia social, apoyo y apoyo lingüístico. Haz click AQUI

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *