| |

Focus 2023

År 2023 finns det flera spännande områden jag fokuserar på.
Ett är att ta mitt Team till vägens slut vad det gäller att få gratis aktier i en av Världens största företag som nu börsnoteras 2023. Det blir ett otroligt Event, här kan du se lite av hur det kan se ut.
Coolaste företag i Världen, lyssna gärna lite mer och hör av dig om det låter intressant. Tryck här.
En resa till Santiago de Compostela, om du vill gå med så hör av dig, varför inte komma in i gemenskapen och kanske bli medlem i någon av de ideella föreningar jag arbetar med och i. Se gärna Bbeabridge och CentroEspanoldeEstocolmo, där finns beskrivningar om platser vi håller till och hur du kan bli medlem.
Vi bygger även en plattform tillsammans. Ett spännande projekt som vi kallar @LoveasapLifeStyle, du kommer inom kort kunna höra mer om det här.
Vi kommer kika vidare i Rumänien och bygga ut nätverket och titta in på LightSeeing Tourism. Låter det intressant. Bli medlem du också. 100 kr om året så kommer du in i våra medlemsgrupper; Du swishar och vi kontaktar dig efteråt. Swish 1235995790

In 2023, there are several exciting areas I am focusing on.
One is to take my Team to the end of the road in terms of getting free shares in one of the world’s largest companies that will now be listed on the stock exchange in 2023. It will be an incredible Event, here you can see a little of what it might look like.
Coolest company in the world, please listen a little more and let me know if it sounds interesting. Press here.
We will walk to Santiago de Compostela, if you want to join please get in touch, why not join the community and maybe become a member of one of the non-profit associations I work with and in. Please see Bbeabridge and CentroEspanoldeEstocolmo, there are descriptions of places we hold and how you can become a member.
We are also building a platform together. An exciting project that we call @LoveasapLifeStyle, you will soon be able to hear more about this.
We will look further into Romania and expand the network and look into LightSeeing Tourism. Does it sound interesting. Become a member too. SEK 100 a year and you get into our membership groups; You swish and we will contact you afterwards. Swish 1235995790

Be Brave & Love
Focus 2023

En 2023, hay varias áreas emocionantes en las que me estoy enfocando.
Una es llevar a mi Equipo hasta el final del camino en cuanto a obtener acciones gratis en una de las empresas más grandes del mundo que ahora cotizará en la bolsa de valores en el 2023. Será un Evento increíble, aquí pueden ver un poco de lo que podría parecer.
La mejor compañía del mundo, escucha un poco más y hazme saber si te parece interesante. Haz Click aquí.
Hacemos un viaje a Santiago de Compostela, si desea unirse, póngase en contacto, ¿por qué no unirse a la comunidad y tal vez convertirse en miembro de una de las asociaciones sin fines de lucro con las que trabajo y en las que trabajo? Consulte Bbeabridge y CentroEspanoldeEstocolmo, hay descripciones de los lugares que tenemos y cómo puede convertirse en miembro.
También estamos construyendo una plataforma juntos. Un proyecto emocionante que llamamos @LoveasapLifeStyle, pronto podrá escuchar más sobre esto.
Estudiaremos más en Rumanía y ampliaremos la red y estudiaremos el Turismo LightSeeing. ¿Suena interesante? Hazte miembro también. SEK 100 al año y entras en nuestros grupos de miembros; Haz un Swish y nos pondremos en contacto contigo después. Bienvenidos!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *