| |

Svenska Online

Hej Välkommen, vill du lära dig svenska på ett roligt sätt. Du kanske vill få en språk kompis att öva med. Du kanske vill komma på ett event där vi övar svenska och spanska samtidigt. Vår vision är att spansktalande personer får tillfälle att öva svenska med svenskar och svenskar får tillfälle att öva spanska med personer som har spanska som modersmål. Kommer vi att lyckas. Det beror då dig och mig. Du hittar även en mängd bra länkar på svenska som du kan ha nytta av.

Tryck här för att komma till webben www.svenskaonline.com

Castellano

Hola, bienvenido, ¿quieres aprender sueco de una manera divertida? Es posible que desee obtener un compañero de idioma para practicar. Es posible que desee asistir a un evento en el que practiquemos sueco y español al mismo tiempo. Nuestra visión es que los hispanohablantes tengan la oportunidad de practicar sueco con suecos y los suecos tengan la oportunidad de practicar español con hispanohablantes nativos. ¿Tendremos éxito? Entonces depende de ti y de mí. También encontrará una serie de buenos enlaces en sueco que pueden resultarle útiles.

www.svenskaonline.com

English

Hi Welcome, do you want to learn Swedish in a fun way? You might want to get a language buddy to practice with. You might want to attend an event where we practice Swedish and Spanish at the same time. Our vision is that Spanish speakers get the opportunity to practice Swedish with Swedes and Swedes get the opportunity to practice Spanish with native Spanish speakers. Will we succeed? It then depends on you and me. You will also find a number of good links in Swedish that you may find useful.

We welcome native english speakeres who want to interact in swedish and spanish as well

www.svenskaonline.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *